strona główna | o artinterference | projekty, wystawy, | filmy, prezentacje, videoklipy | współpraca | http://facebook.com/ArtINTERFERENCE |


Rozmiar: 44471 bajtów

Alina Dorada-Krawczyk

(inicjator i założyciel)

Wanda Badowska-Twarowska

(współzałożyciel)

Tassananchalee Kamol. Wojciech Śleśniewski. Wattanachot Tungateja. Anna Krzemińska. Nukoon Panyadee. Beata Tomczyk-Sokłowska. Jirawat Phirasant. Jacek Maślankiewicz. Ipong Purnama Sidhi. Edyta Dzierż. Simon Tan. Majid Jammoul. Magdalena Żmuda. Jan Krusche. Joanna Mrozowska. Puspita Ray. Dariusz Kowalski. Teresa Kowalska. Hertha Miessner. Alejandro Martínez-Pena. Marcin Sutryk. Manuel De la Mora. Phuong Nguyenngoc. Daniela Zenzen. Anna Wątróbska. Rosa Maria Pick-Rötter. Tiarma Sirait. Filip Jędruch. Anna Wszyndybył. Magdalena Kiersikowska. Anna Forycka-Putiatycka. Anna Kossakowska. Shu Ruei. Danuta Nawrocka. Netikorn Chinyo


ARTINTERFERENCE reprezentują idee międzynarodowego ruchu o tej nazwie. W ramach sztuki zostały zdefiniowane w Polsce ale swoimi działaniami dotyczą całego świata.